ens (lat.) - bytí, jsoucnost, "to, co je", bytost, podstata  
(běžný termín středověké filozofie)  

Počet zobrazení stránky:  13489